Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Nebela sp.

Skupina:

Rhizopoda

Třída:Lobosea
Podtřída:Testaceolobosia
Zvětšení:400x
Nebela sp. Nebela sp.