Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Diphyllobothrium latum (děloha s vajíčky)

Skupina:

Platyhelminthes

Podkmen:Neodermata
Třída:Cestoda
Zvětšení:320x
Diphyllobothrium latum (děloha s vajíčky) Diphyllobothrium latum (děloha s vajíčky)