Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Gregarina polymorpha

Skupina:

Apicomplexa

Třída:Gregarinidea
Zvětšení:200x
Gregarina polymorpha Gregarina polymorpha