Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Helix pomatia (radula)

Skupina:

Mollusca

Třída:Gastropoda
Podtřída:Pulmonata
Řád:Stylommatophora
Zvětšení:400x
Helix pomatia (radula) Helix pomatia (radula)