Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Diaptomus sp.

Skupina:

Arthropoda

Podkmen:Crustaceae
Třída:Maxillopoda
Řád:Copepoda
Zvětšení:50x
Diaptomus sp. Diaptomus sp.