Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Viviparus sp. (radula)

Skupina:

Mollusca

Třída:Gastropoda
Podtřída:Prosobranchiata
Zvětšení:160x
Viviparus sp. (radula) Viviparus sp. (radula)