Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Fasciola hepatica

Skupina:

Platyhelminthes

Podkmen:Neodermata
Třída:Trematoda
Zvětšení:50x
Fasciola hepatica Fasciola hepatica