Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Echinococcus sp.

Skupina:

Platyhelminthes

Podkmen:Neodermata
Třída:Cestoda
Zvětšení:400x
Echinococcus sp. Echinococcus sp.