Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Moniezia sp. (tělní článek)

Skupina:

Platyhelminthes

Podkmen:Neodermata
Třída:Cestoda
Zvětšení:320x
Moniezia sp. (tělní článek) Moniezia sp. (tělní článek)