Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Temora sp.

Skupina:

Arthropoda

Třída:Maxillopoda
Zvětšení:70x
Temora sp. Temora sp.