Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Cyclops sp. (rozeklaná noha)

Skupina:

Arthropoda

Podkmen:Crustaceae
Třída:Maxillopoda
Řád:Copepoda
Zvětšení:360x
Cyclops sp. (rozeklaná noha) Cyclops sp. (rozeklaná noha)