Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Erpobdella octoculata

Skupina:

Annelida

Třída:Clitellata
Podtřída:Hirudinea
Řád:Pharyngobdellida
Zvětšení:320x
Erpobdella octoculata Erpobdella octoculata