Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Taenia solium (boubel)

Skupina:

Platyhelminthes

Podkmen:Neodermata
Třída:Cestoda
Zvětšení:400x
Taenia solium (boubel) Taenia solium (boubel)