Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Dugesia gonocephala

Skupina:

Platyhelminthes

Podkmen:Rhabditophora
Třída:Neoophora
Řád:Tricladida
Zvětšení:200x
Dugesia gonocephala Dugesia gonocephala