Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Fasciola hepatica (řez)

Skupina:

Platyhelminthes

Podkmen:Neodermata
Třída:Trematoda
Zvětšení:160x
Fasciola hepatica (řez) Fasciola hepatica (řez)