Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Tubularia sp.

Skupina:

Cnidaria

Třída:Hydrozoa
Řád:Hydroida
Zvětšení:50x
Tubularia sp. Tubularia sp.