Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Asellus aquaticus - kráčivá končetina

Skupina:

Crustacea

Zvětšení:40x
Asellus aquaticus - kráčivá končetina Asellus aquaticus - kráčivá končetina