Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Mesostoma ehrenbergi

Skupina:

Platyhelminthes

Podkmen:Rhabditophora
Třída:Neoophora
Řád:Neorhabdocoela
Zvětšení:200x
Mesostoma ehrenbergi Mesostoma ehrenbergi