Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Dendrocoelum lacteum

Skupina:

Platyhelminthes

Podkmen:Rhabditophora
Třída:Neoophora
Řád:Tricladida
Zvětšení:16x
Dendrocoelum lacteum Dendrocoelum lacteum