Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Euspongia officinalis (sponginová vlákna)

Skupina:

Porifera

Třída:Demospongia
Řád:Keratosa
Zvětšení:0x
Euspongia officinalis (sponginová vlákna) Euspongia officinalis (sponginová vlákna)