Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Ascaris lumbricoides (vajíčka)

Skupina:

Nematoda

Třída:Phasmida
Řád:Ascaridida
Zvětšení:400x
Ascaris lumbricoides (vajíčka) Ascaris lumbricoides (vajíčka)