Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Branchipus sp.

Skupina:

Arthropoda

Podkmen:Crustaceae
Třída:Branchiopoda
Řád:Anostraca
Zvětšení:24x
Branchipus sp. Branchipus sp.