Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

metazoea - Porcellana

Skupina:

Arthropoda

Podkmen:Crustaceae
Třída:Malacostraca
Řád:Decapoda
Čeleď:Porcellanidae
Zvětšení:27x
metazoea - Porcellana metazoea - Porcellana