Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Hydra sp.

Skupina:

Cnidaria

Třída:Hydrozoa
Řád:Hydroida
Zvětšení:200x
Hydra sp. Hydra sp.