Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Penillia avirostris - ventrální pohled

Skupina:

Arthropoda

Podkmen:Crustaceae
Třída:Branchiopoda
Zvětšení:70x
Penillia avirostris - ventrální pohled Penillia avirostris - ventrální pohled