Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Bosmina longirostris

Skupina:

Arthropoda

Podkmen:Crustaceae
Třída:Branchiopoda
Řád:Cladocera
Zvětšení:360x
Bosmina longirostris Bosmina longirostris