Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Cristatella mucedo (statoblast)

Skupina:

Bryozoa

Třída:Phyllactolaemata
Zvětšení:400x
Cristatella mucedo (statoblast) Cristatella mucedo (statoblast)