Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Globigerina sp.

Skupina:

Foraminifera

Zvětšení:170x
Globigerina sp. Globigerina sp.