Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Amoeba proteus

Skupina:

Rhizopoda

Třída:Lobosea
Podtřída:Gymnamoebia
Zvětšení:400x
Amoeba proteus Amoeba proteus