Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Taenia saginata (tělní článek)

Skupina:

Platyhelminthes

Podkmen:Neodermata
Třída:Cestoda
Zvětšení:100x
Taenia saginata (tělní článek) Taenia saginata (tělní článek)