Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Heterodera schachtii

Skupina:

Nematoda

Třída:Phasmida
Řád:Tylenchida
Zvětšení:200x
Heterodera schachtii Heterodera schachtii