Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Helix pomatia (řez šípovým vakem)

Skupina:

Mollusca

Třída:Gastropoda
Podtřída:Pulmonata
Řád:Stylommatophora
Zvětšení:100x
Helix pomatia (řez šípovým vakem) Helix pomatia (řez šípovým vakem)