Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Macrostomum appendiculatum

Skupina:

Platyhelminthes

Podkmen:Rhabditophora
Třída:Macrostomida
Zvětšení:200x
Macrostomum appendiculatum Macrostomum appendiculatum