Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Xerobdella lecomtei (příčný řez)

Skupina:

Annelida

Třída:Clitellata
Podtřída:Hirudinea
Řád:Gnathobdellida
Zvětšení:160x
Xerobdella lecomtei (příčný řez) Xerobdella lecomtei (příčný řez)