Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Opisthorchis felineus

Skupina:

Platyhelminthes

Podkmen:Neodermata
Třída:Trematoda
Zvětšení:100x
Opisthorchis felineus Opisthorchis felineus