Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Trypanosoma brucei

Skupina:

Euglenozoa

Třída:Kinetoplastidea
Řád:Trypanosomatida
Zvětšení:400x
Trypanosoma brucei Trypanosoma brucei