Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Cyclops sp.

Skupina:

Arthropoda

Podkmen:Crustaceae
Třída:Maxillopoda
Řád:Copepoda
Zvětšení:200x
Cyclops sp. Cyclops sp.