Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Acanthocephalus lucii (samice)

Skupina:

Acanthocephala

Zvětšení:400x
Acanthocephalus lucii (samice) Acanthocephalus lucii (samice)