Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Spongilla lacustris (jehlice)

Skupina:

Porifera

Třída:Demospongia
Řád:Monaxonida
Zvětšení:400x
Spongilla lacustris (jehlice) Spongilla lacustris (jehlice)