Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Lumbricus terrestris (příčný řez)

Skupina:

Annelida

Třída:Clitellata
Podtřída:Oligochaeta
Řád:Opisthopora
Zvětšení:100x
Lumbricus terrestris (příčný řez) Lumbricus terrestris (příčný řez)