Přírodovědecká fakulta UPOL
Přírodovědecká fakulta UPOL
Fotograficko-kresebný atlas bezobratlých

Děkujeme, že jste navštívili naše internetové stránky Fotograficko-kresebného atlasu bezobratlých živočichů. Tyto webové stránky vznikly pro potřeby katalogizace a prezentace sbírek preparátů bezobratlých Katedry zoologie PřF UP v Olomouci. Velká část materiálů vznikala jako výsledek dvou bakalářských prací studentů učitelského zaměření (Petra Nohelová a Petr Večeřa). Hlavní částí je fotograficko-kresebný atlas preparátů, které jsou využívány při výuce ve cvičeních předmětů ze Systému a fylogeneze bezobratlých a Biologie vodních živočichů. Atlas je systematicky uspořádán podle číselných kódů a je rozdělen do částí zahrnujících (1) starší sbírky preparátů pro obecnou výuku bezobratlých, (2) průběžně rozšiřovanou sbírku pouze vodních bezobratlých a (3) speciální část věnovanou mořskému planktonu (tato část je výsledkem práce studenta SBE Marka Vojty a vznikala ne na trvalých preparátech, ale na volných fixovaných vzorcích).

Kromě atlasu najdete v příslušných sekcích ke stažení také jednoduchý návod-protokol k vytváření preparátů (což je náplní cvičení z Biologie vodních živočichů, ale např. i Mikroskopické techniky a Úvodu do mořské biologie). Dále jsou zde umístěna i jednoduchá skripta pro Biologii vodních živočichů (zatím neobsahují část zabývající se vodním hmyzem). Tato skripta by měla sloužit studentům jako základní přehled požadované látky, neměla by však v žádném případě nahrazovat literaturu doporučenou pro absolvování předmětu (!), ačkoliv tato je v současnosti velmi obtížně dostupná (to byl ostatně i důvod proč byl tento přehled vytvořen a umístěn zde ke stažení).

Doufáme, že tento atlas bude dobrou pomůckou studentům širokého spektra biologických oborů při studiu základních („rozjezdových“) předmětů zabývajících se biologií bezobratlých a poskytne jim do začátku dobrý základ, který mohou dále rozvíjet. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit atlas reálných preparátů, se kterými se studenti při studiu setkávají (nikoli idealizovaných nákresů nebo technicky dokonalých fotografií pro publikování ve fotografických časopisech). Proto jsou mnohé fotografie i nákresy takové, jak je skutečně studenti při cvičeních vidí a interpretují. Domníváme se, že v dnešní „internetové době“ není problém pro kohokoliv „vygooglovat“ nepřeberné množství jistě dokonalejších fotografií i nákresů prakticky všech uváděných objektů (často softwarově vylepšených, složených z různých rovin ostření, panoramatických apod. - čili neodpovídajících reálnému pozorování ve studentském mikroskopu). Cílem naší práce však bylo poskytnout studentům materiál, se kterým reálně pracují, stejně jako jednoduchý vzor nákresů, kterými mají daný objekt interpretovat (jistě, že se každý nákres dá provést dokonaleji, ale každý, kdo prošel studiem biologie ví kolik, a jak se toho zvládne ve dvouhodinovém cvičení). Velká část práce na tomto atlasu je i z tohoto důvodu zásluhou studentů (ať už bakalářského, magisterského či doktorského stupně). Z vlastní zkušenosti víme, že pro studenty je v základním kurzu např. dokonalý vzor nákresu od dlouholetého specialisty na určitou skupinu spíše odrazující (sami takové profesionality nedokážou v danou chvíli, během dvouhodinového cvičení dosáhnout – zvláště pokud „vzor“ vznikal dva týdny za použití nesrovnatelně dokonalejší techniky). Myslíme si, že takto vytvořené obrazové materiály budou dalším generacím studentů (nejen) PřF UP lepší pomůckou než „ukázkové“ fotografie a nákresy, které si ostatně můžou kdykoliv na internetu vyhledat sami.

Jsme si vědomi, že uváděné materiály mohou mít při kritickém pohledu některé nedostatky, které nám snad unikly, proto budeme velmi vděční za jakékoliv korekce, návrhy, poznámky a připomínky týkající se tohoto projektu a usilující o jeho vylepšení (tyto prosím adresujte na:evzen.tosenovsky(zavinac)upol.cz). Veškeré materiály jsou pro potřeby výuky a studia volně stažitelné a použitelné, při zájmu o komerční využití prosím kontaktujte autory na výše uvedené adrese.

Za kolektiv autorů,

Evžen Tošenovský